• Papildomas vairuotojų mokymas

 • 120,00€

  Kursas
 • Papildomas vairuotojų mokymas – mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų.
 • PRADEDANTIESIEMS VAIRUOTOJAMS (NETURINTIEMS 2 METŲ STAŽO), KURIE PAŽEIDĖ KET TAISYKLES DĖL:
 • • vairuotojų pareigų pėstiesiems
 • • lenkimo taisyklių
 • • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis
 • • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo
 • • važiavimo per sankryžas
 • • vairuotojų naudojimosi saugos diržais
 • • motociklininko šalmais pažeidimais
 • • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu
 • • kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės)
 • • taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata
Mokymo kursą sudaro:
1. Ne trumpesnis kaip 45 minučių trukmės teorijos kursas. Kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams kuriems atimta teisė vairuoti papildomų teorinių žinių šiomis temomis:
a. KET naujovės;
b. atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės;
c. eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės ir šių įvykių statistika;
d. rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti;
e. saugus ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas.
2. ne trumpesnis kaip 90 minučių trukmės psichologijos kursas kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams kuriems atimta teisė vairuoti papildomų žinių šiomis temomis:
a. vairuotojo asmenybės bruožų savybių asmeninių vertybių stereotipų įtaka elgesiui kelyje;
b. emocijos jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę;
c. alkoholio narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo taip pat streso miego trūkumo nuovargio ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui situacijos vertinimui sprendimų priėmimui;
d. vairavimo eismo kultūra pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;
3. atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus padarytus su A1 A2 A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams kuriems atimta teisė vairuoti norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM A1 A2 A ir B1 kategorijų transporto priemones) kurio tikslas – akcentuoti kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.
4. ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us) už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti kaip jų išvengti.
5. Žinių patikrinimo testas
Daugiau informacijos info@ssem.lt
.
Reikalingi dokumentai:
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
administracinio teismo nutartis arba policijos nutarimas - kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a).
Daugiau informacijos info@ssem.lt
.

Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti bent šios dalys:

 1. Įvadas. Jame aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (vieta (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė).
 2. Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), kaltininką (-us) ir pan., pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
 3. Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kad vairuotojai neįvykdytų panašių pažeidimų, kita vairuotojo nuožiūra aktuali medžiaga, susijusi su pažeidimu.
 4. Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą.
 5. Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir pan.

Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, mokymo įstaigai praneša iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą pagal jo pateiktą sąskaitą sumoka vairuotojas.

Baigusiems papildomo mokymo kursus, vairavimo mokykla tą pačią dieną išduoda pažymėjimą apie papildomo vairuotojų mokymo kursų baigimą.