VšĮ ŠVENČIONIŲ SAUGAUS EISMO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Švenčionių saugaus eismo mokykla, organizuodama vairuotojų pirminį mokymą, įsipareigoja:

Suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, nustatytų automobilių
vairuotojų kvalifikaciniais reikalavimais, kurių reikia pasirinktos kategorijos (-ų) kelių transporto
priemonių vairavimo teisei įgyti;

Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo sąlygas, aprūpinti vaizdine
medžiaga, skirta mokymui, kelių transporto priemonėms, atitinkančias tai kategorijai, kurios
vairavimo teisę mokinys siekia įgyti;

Išduoti mokiniui, turinčiam galutinius teigiamus mokymo kurso dalykų įvertinimus
nustatytos formos kursų baigimo liudijimą;

Neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimo, jei mokinys nebaigė viso privalomo
praktinio vairavimo kurso, išklausė mažiau kaip 80 % nustatyto teorijos kurso valandų ir turi
nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus (mokinių žinios ir įgūdžiai įvertinami nuo
1 iki 10 balų, teigiamas įvertinimas 6 ir daugiau balo);

Sudaryti sąlygas mokiniui išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas.

Mokinys įsipareigoja:

Laikytis saugaus eismo mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, bendrųjų viešosios tvarkos
reikalavimų, tausoti saugaus eismo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo
kaltės saugaus eismo mokyklai padarytą žalą;

Sistemingai ir stropiai mokytis, lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas;

Sumokėti pagal saugaus eismo mokyklos nustatytus įkainius už teorijos ir praktinio
vairavimo pamokas;

Darbo tvarka:

Mokinys per pirmus užsiėmimus mokomas tik teorijos pagrindų,supažindinamas su
Kelių eismo taisyklėmis (KET), saugiu eismu ir teisinėmis žiniomis.

Mokinys motorinę transporto priemonę mokytis vairuoti pradeda mokomojoje
vairavimo aikštelėje, tik po to mokomas vairuoti gatvėje, keliuose.

Mokiniui pageidaujant, su juo vairavimo mokykla sudaro mokymo sutartį dėl teorijos
žinių tobulinimo arba praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo. Už šį mokymą apmoka pagal
vairavimo mokykloje nustatytus vienos pamokos įkainius.

Mokinys gali savarankiškai mokytis prie kompiuterio darbo dienomis nuo 8 iki 17
valandos, penktadieniais nuo 8 iki 15.30 valandos.

Teorijos mokymo kurso galutinę įskaitą mokiniai laiko pasibaigus kursams, pagal
mokyklos nustatytą grafiką. Antrą kartą neišlaikius įskaitos, trečias laikymas mokamas. Kaina 5,79€ (20 Lt).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu nr. 3-493 „Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bus vykdomos
praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas.

Praktinio vairavimo galutinę įskaitą bus leidžiama laikyti tik gavus teigiamą KET žinių
įvertinimą.

Papildomo mokymo darbo tvarka:

Papildomi mokymai organizuojami ir vykdomi ketvirtadieniais ir šeštadieniais, kursų pradžia 9 valandą;

Bendrojo mokymo kurso metu daromas vaizdo ir garso įrašas;

Praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo metu daromas vaizdo ir garso įrašas;

Psichologijos kurso metu daromas vaizdo ir garso įrašas;

Visi papildomų mokymų metu užfiksuoti vaizdo, garso įrašai ar kitokie duomenys saugomi skaitmeninėje laikmenoje metus laiko.

Papildomų mokymų dalyvis įsipareigoja:

Išklausyti 45 minučių trukmės teorijos kursas;

Išklausyti 90 minučių trukmės psichologijos kursas;

Atlikti 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo;

45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu;

Žinių patikrinimo testas 25 klausimiai;

* mokymo valandą sudaro 45 min.